3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om bezoekers
te ontvangen in de kerkdiensten. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
Middagdienst: tijdelijk niet

Laatste nieuws

Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten

 • mei
  13
  Hemelvaartsdag 13 mei 2021

  Welkom en afkondigingen
  Votum en groet
  Zingen: Liedboek lied 663
  Gebed
  Kindermoment: Tom & Tijs
  Zingen: GK17 215: 1, 2, 5
  Schriftlezing: Lucas 1: 5-7; 1: 26-33; 24: 36-53
  Preek: over Lucas 19: 11-28
  Zingen: GK17 216
  Gebed
  Collecte: kerk
  Zingen: GK17 211
  Zegen

 • mei
  09
  Johannes 16: 8-11

  Welkom en afkondigingen
  Votum en groet
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 1
  De wil van God: Galaten 6: 1-10
  Zingen: Psalmen voor Nu 130
  Gebed
  Kindermoment
  Kinderlied: God is Geest (Herman Boon)
  Schriftlezing: Johannes 16: 1-24
  Liedboeklied 681
  Verkondiging over Johannes 16: 8-11
  Zingen: LvdK gezang 327
  Dankgebed en voorbeden
  Collecte: Noodhulp Indonesië
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Opwekking 461
  Zegen

Agenda