3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben.

 

Bidden voor jou

Via onderstaande knop kan je gebedspunten insturen. Het maakt niet uit wie je bent, of je lid bent van onze kerk of niet.

Wij willen graag voor jou bidden.

Opgeven gebedspunten

 

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00

 

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00
Middagdienst: 16:30

Tien preken

Laatste nieuws

Ter gelegenheid van zijn emeritaat heeft ds. Compagnie een boekje samengesteld met tien preken die hij gedurende zijn predikantschap (1985 - 2022) heeft gehouden.
Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Kerkdiensten

 • feb
  05
  Zondag 1

  Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
  Afhankelijk
  Zegenend begroet
  Zingen: DNP psalm 2: 1, 2
  Gebed
  Zingen: GK06 gezang 178
  Schriftlezing: Romeinen 6: 7-14; 8: 12-30
  Preek over zondag 1
  Zingen: GK17 175a
  Viering heilig avondmaal
  Zingen: Liedboek lied 381: 1, 2
  Zingen: Liedboek lied 381: 3, 4, 5
  Zingen: Liedboek lied 381: 6
  Gebed
  Collecte: Hulpverleningszondag
  Zingen: GK06 gezang 65
  Zegen
  Gezongen ‘Amen’

 • feb
  05
  De Heer gaat zijn weg met ons

  Welkom en afkondigingen
  Votum & Groet (gezongen)
  Zingen: Opwekking 518
  Zingen: Opwekking 737
  Gebod
  Gebed
  Zingen: Opwekking 705
  Kindmoment
  Zingen: Opwekking 40 (canon, 2 groepen)
  Schriftlezingen: Genesis 31:1-14; 43-54
  Preektekst: Genesis 31: 3
  Zingen: DNP psalm 133: 1, 2
  Viering Heilig Avondmaal
  Lezing formulier 4
  Geloofsbelijdenis Nicea
  Zingen: Liedboek lied 388
  Tijdens de viering muziek:
  Sela – Samen eten wij
  The Psalm Project – Witter dan sneeuw -
  Gebed
  Collecte: Hulpverleningszondag
  Zingen: GK17 261