3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus kunnen we op dit moment slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de kerkdiensten. Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan via de Agenda. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 beperkt aantal bezoekers

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
    beperkt aantal bezoekers

Kerkdiensten

 • dec
  03
  Dankdienst voor het leven van Trijnko Geert de Groot

  Bij het binnendragen staande zingen:
  Opwekking 123
  Kaars aansteken
  Begroeting en woord van welkom
  Gebed
  Bijdrage kinderen
  SELA: “Ik zal er zijn” (YouTube filmpje)
  Bijdrage kleinkinderen
  Zingen GK06 gezang 115
  Lezing Psalm 23
  Zingen Psalm 23
  Schriftlezing Psalm 139
  Overdenking Psalm 139: 5 & 6
  Zingen Psalm 133
  Bijdrage familie
  Dankgebed en voorbede om te begraven
  Zingen Psalm 139: 1 en 11
  Tijdens het uitdragen,
  Zingen Evangelische Liedbundel 413 (staande)

 • nov
  28
  Ruth 1: 16

  1ste Advent zondag

  Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
  Votum & Groet
  Zingen: LvdK psalm 87
  Gebod
  Zingen: GK17 237: 1, 3, 4 en 5
  Gebed
  Kindmoment: Adventproject
  Projectlied: ‘Een lichtje aan de horizon’
  Schriftlezing: Ruth 1
  Zingen: Liedboek lied 787
  Preek over Ruth 1: 16
  Zingen: Opwekking 221
  Gebed
  Collecte: Noodhulp
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Opwekking 723
  Zegen

Agenda