3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus is er op dit moment niet mogelijk de dienst te bezoeken. Dit geldt tot zeker 14 januari 2022. Wel zijn de diensten live te volgen met de bovenstaande link.

 

Bidden voor jou

Via onderstaande knop kan je gebedspunten insturen. Het maakt niet uit wie je bent, of je lid bent van onze kerk of niet. Wij willen graag voor jou bidden.

Opgeven gebedspunten

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst

Kerkdiensten

 • jan
  18
  Samenkomst van woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis van Hanneke de Gelder-Willems

  Bij het binnendragen:
  Een Toekomst vol van Hoop (Sela)
  Welkom & aansteken kaars
  Zingen Psalm 103: 1, 7, 9
  Gebed
  Bijdrage familie
  Zingen Psalm 121: 1, 3, 4
  Schriftlezing Psalm 33: 20-22
  Schriftlezing Psalm 121
  Zingen “Ik kijk omhoog” (Psalm 121)
  Overdenking over Psalm 121: 2
  Zingen Psalm 73: 10, 11
  Gebed
  Zingen GK06 Gezang 160
  Zegen
  Dankwoord
  Bij het uitdragen: Amazing Grac

 • jan
  16
  Ochtenddienst

  Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
  Voorzang: GK17 psalm 121: 1
  Votum & Groet
  Zingen: GK17 psalm 113: 1, 2
  Wetslezing: Efeziërs 4: 17-5: 3
  Zingen: GK17 psalm 25: 2, 5, 6
  Gebed
  Kindermoment
  Zingen: Evangelische liedbundel 448
  Schriftlezing: Openbaring 1: 1-3 & 13: 11-18
  Zingen: Opwekking 689
  Tekst: Openbaring 13: 11
  Zingen: Opwekking 366
  Gebed
  Collecte: Zending & Hulpverlening
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Liedboek lied 871
  Zegen

Agenda