3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben.

 

Bidden voor jou

Via onderstaande knop kan je gebedspunten insturen. Het maakt niet uit wie je bent, of je lid bent van onze kerk of niet.

Wij willen graag voor jou bidden.

Opgeven gebedspunten

 

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00


Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00
Middagdienst: 16:30

Kerkdiensten

 • mei
  15
  Matteüs 18 : 26 en 27

  Liturgie zondagmiddag 15 mei 2022
  Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
  Voorganger: ds. Robert Roth
  Begeleiding: Heleen Teeninga
  Schriftlezing: Bert Kuiper
  Collecte: Evangelie & Moslims

  Thema: Jezus’ liefde en geduld

  Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
  Afhankelijk
  Zegenend begroet
  Zingen: Opwekking 464: 1
  Gebed
  Lezen: Matteüs 18: 21-35 en 1 Korintiërs 13: 4a-5b
  Zingen: NPB psalm 34: 3, 4
  Preek over Matteüs 18: 26 en 27
  Zingen: LvdK gezang 92: 4 en 5
  Zingen: GK17 177
  Gebed
  Collecte: Evangelie & Moslims
  Zingen: Opwekking 464: 3
  Zegen

 • mei
  15
  Johannes 20: 19 – 23

  Liturgie zondagmorgen 15 mei 2022
  kerkdienst in/vanuit de Kristalkerk
  Aanvang: 10.00 uur
  Voorganger: ds. Robert Roth
  Muziek: Muziekteam Kristalkerk

  Welkom door ouderling van dienst
  Afkondigingen

  Afhankelijkheid (gezongen)
  Zegenend begroet
  Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid ‘Met open armen’
  Gebod
  Zingen: Psalmen voor Nu Psalm 130
  Gebed
  Kindmoment
  Zingen: Opwekking 629
  Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
  Preek over Johannes 20: 19-23
  Zingen: GK17 177
  Bediening doop
  Lezen doopformulier van ds. Willem Smouter (NGK)
  Vragen aan Henk en Sigrid Ruizendaal
  Bediening
  Zingen: Nieuwe Psalmberijming psalm 105: 3
  Voorbede en dankzegging
  Aansporing gemeente richting doopouders
  Zingen: ‘Wonderlijk’ -Sela
  Cadeau aanbieden namens gemeente
  Collecte: Evangelie & Moslims
  Zingen: Opwekking 805
  Zegen
  Gezongen ’Amen’