3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus kunnen we op dit moment slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de kerkdiensten. Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan via de Agenda. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 beperkt aantal bezoekers

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
    beperkt aantal bezoekers

Kerkdiensten

 • okt
  17
  Ochtenddienst

  Welkom en mededelingen
  Votum en groet (gezongen)
  Zingen: DNP 111: 1, 4
  Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
  Zingen: DNP 51: 3, 4
  Gebed
  Lezing: Efeziërs 2: 11-22
  Zingen: Liedboek lied 939
  Preek
  Zingen: Opwekking 378
  Dankzegging en voorbede
  Zingen: DNP 8: 1, 2, 3
  Wetstekst
  Zingen: DNP 8: 4, 5, 6
  Collecte: Stichting Micha
  Zingen: PvN 84
  Zegen
  Amen (gezongen)

 • okt
  10
  Ochtenddienst

  Welkom en mededelingen
  Votum en groet (gezongen)
  Zingen: Opwekking 672
  Wetslezing
  Zingen: GK17 psalm 19: 3, 5
  Gebed
  Lezing: Marcus 7: 31-37 en 8: 10-13
  Zingen: Liedboek lied 313: 2
  Preek: Marcus 7: 34
  Zingen: Liedboek lied 534
  Gebed
  Collecte: kerk en Israël
  Zingen: GK17 175b
  Zegen
  Amen (gezongen)

Agenda