3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om bezoekers
te ontvangen in de kerkdiensten. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
Middagdienst: tijdelijk niet

Laatste nieuws

Aan het eind van dit seizoen is een aantal ambtsdragers aftredend.
Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten

 • feb
  28
  Er op uit gaan (God en je medemens)

  Afhankelijk
  Zegenend begroet
  Zingen: Opwekking 609
  Wetslezing: Heb God lief en je naaste als jezelf
  Filmpje: ‘Er op uit gaan’
  Gebed
  Zingen: Opwekking 268
  Mentimeter 1 (gebedspunten)
  Kindermoment (Tom & Tijs gaan op reis)
  Schriftlezing: 2 Korintiërs 2: 14- 3: 5
  Preek over 2 Korintiërs 2: 14
  Zingen: Opwekking 378
  Mentimeter 2 (uitslag 1,
  Gebed (Instrumentaal Opwekking 687)
  Collecte: Ceria
  Zingen: Schrijvers Voor Gerechtigheid ‘Met Open Armen’ 
  Zegen

 • feb
  21
  1 Timoteüs 6: 11

  Voor de dienst: Opwekking 815 & 575
  Welkom en afkondigingen
  Votum en groet
  Zingen: Psalm Project psalm 139: 1 & 14
  Wetslezing: Kolossenzen 3: 1-16
  Gebed
  Kindermoment: Filmpje ‘Tom en Tijs gaan op reis’
  Schriftlezing: 1 Timoteüs 6: 9-16
  Zingen: Opwekking 598
  Preek over 1 Timoteüs 6: 11
  Zingen: ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ - SELA
  Gebed
  Collecte: Noodhulp
  Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’ - SELA
  Zegen
  Na de dienst: Psalm Project: ‘God van liefde, God van trouw’