3GK Hengelo

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus mag er slechts een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk. De kerkdiensten op zondagochtend om 10:00 uur worden live uitgezonden. Leden worden per postcodegebied uitgenodigd om zich aan te melden om aanwezig te zijn.

Onze kerken

Morgenster

Freudstraat 18, Hengelo

Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk

P.C. Hooftlaan 210, Hengelo

Ochtenddienst: 10.00 internetdienst

Middagdienst  : tijdelijk niet

ANBI

Laatste nieuws

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.
Diensten 3GK Hengelo

Kerkdiensten

 • jul
  05
  Doopdienst

  Welkom en mededelingen
  Zingen: LvdK gezang 293: 1
  Votum en groet  
  Zingen: Lied GK17 gezang 185,1.2 
  Gebed
  Zingen: Lied GK17 gezang 185,3.4
  Kindermomen: bij God is alles mogelijk
  Kinderlied: Mijn God is zo groot
  Lezing: Marcus 10: 13-31
  Preek over Marcus 10:27
  Zingen: Wonderlijk – Sela
  Lezen: Doop formulier
  Zingen: GK17 Psalm 105: 5
  Dopen
  Zingen: Opwekking 710
  Voorbede
  Collecte
  Zingen: OPwekking 832
  Zegen

 • jun
  28
  Internetdienst

  Welkom en mededelingen
  Votum en groet
  Zingen: LvdK psalm 81: 1,4,9
  Wetslezing Mattheus 22: 36-40
  Zingen: Opwekking 378
  Gebed
  Lezen: 1 Petrus 4: 7-11
  Zingen: LvdK gezang 100: 2,4,6
  Preek over 1 Petrus 4: 10
  Zingen: LvdK gezang 106
  Bevestiging Rini van de Beek als pastoraal werker.
  Zingen: Oude berijming psalm 134: 3
  Gebed
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: NLB: gezang 416
  Zegen

Agenda