3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben.

 

Bidden voor jou

Via onderstaande knop kan je gebedspunten insturen. Het maakt niet uit wie je bent, of je lid bent van onze kerk of niet.

Wij willen graag voor jou bidden.

Opgeven gebedspunten

 

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00


Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00
Middagdienst: 16:30

Kerkdiensten

 • mei
  22
  Middagdienst

  Votum en groet
  Zingen: GK17 psalm 24: 1, 2
  Lezen: 1 Korintiërs 13: 1-8a
  Marcus 12: 28-34
  Zondag 2 Heidelbergse Catechismus
  Zingen: GK17 psalm 130: 1, 2
  Preek over Marcus 12: 30; 31
  Zingen: LvdK gezang 449:1,2 en 3
  Gebed
  Collecte: Zending en hulpverlening
  Zingen: GK17 214: 1, 2 en 4
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Opwekking 733
  Zegen
  Gezongen ‘Amen’

 • mei
  22
  Ochtenddienst

  Votum en groet
  Zingen: GK17 psalm 99: 1, 4 en 6
  Wetslezing Exodus 20: 1-17
  Zingen: GK17 psalm 130: 2, 4
  Gebed
  Kindermoment
  Zingen: Evangelische Liedbundel 435
  Lezen: Psalm 77
  Zingen: GK17 psalm 77: 1, 2 en 3
  Preek over Psalm 77: 20; 21
  Zingen: GK17 psalm 77: 4, 5 en 6
  Gebed
  Collecte: Zending en Hulpverlening
  Zingen: GK17 228
  Zegen
  Gezongen ‘amen’