3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om bezoekers
te ontvangen in de kerkdiensten. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
Middagdienst: tijdelijk niet

Laatste nieuws

Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten

 • jan
  17
  Openbaring 7: 9

  Welkom en afkondigingen
  Votum & Groet
  Zingen: Liedboek lied 377: 1, 2, 3, 4
  Wetslezing
  Zingen: GK17 psalm 150
  Kindermoment      
  Zingen: E&R 236
  Gebed
  Schriftlezing: Openbaring 7: 1-4 & 9-17
  Zingen: Liedboek lied 726: 1, 3, 4
  Preek over Openbaring 7: 9
  Zingen: Opwekking 366
  Gebed
  Collecte: kerk
  Zingen: GK17 177 (als geloofsbelijdenis)
  Zegen

 • jan
  10
  In Verwachting

  Voor de dienst: Opwekking 774
  Votum en groet
  Zingen: Opwekking 640
  Wet – genade – vreugde
  Gebed
  ​​​​​​​Kindermoment: in verwachting…
  Zingen: Liedboek lied 216
  Schriftlezing: I Thessalonicenzen 4: 13- 5: 11
  Preek over I Thessalonicenzen 5: 3
  Zingen: Opwekking 818
  Collecte: Plaatselijke evangelisatie
  Gebed
  (begeleidend: Taize instrumentaal ‘O Lord, hear my prayer’)
  Zingen: Sela ‘Maranatha’
  Zegen
  Na de dienst: Opwekking 585