3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om bezoekers
te ontvangen in de kerkdiensten. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
Middagdienst: tijdelijk niet

Laatste nieuws

Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten

 • apr
  18
  Romeinen 5: 2

  Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  Votum & Groet
  Zingen: Opwekking 428
  Wet
  Zingen: GK17 psalm 1: 1, 3
  Kindmoment
  Schriftlezing Romeinen 5: 1-11
  LessonUp moment

  LessonUp vragen (voor en na de preek)
  1. Is God Vader van alle mensen?
  2. Kun je absoluut zeker zijn dat je voor eeuwig behouden bent?
  3. Is het goed dat christenen moeten lijden?

  (Antwoordmogelijkheden: ja/nee/ik twijfel)

  Preek: Romeinen 5: 2
  Zingen: LvdK gezang 440: 1, 2, 4
  LessonUp moment
  Collecte: kerk
  Voorbede & dankzegging
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Opwekking 785
  Zegen

 • apr
  11
  God zegent de samenleving vanuit het gezin

  Welkom en afkondigingen
  Afhankelijk
  Zegenend begroet
  Zingen: GK17 231: 1, 2, 3
  Gebod
  Zingen: GK17 231: 4
  Gebed
  Kindermoment
  Schriftlezing: Efeziërs 5: 17-6: 4
  Preek over Efeziërs 6: 1-4
  Zingen: Dooplied (Sela)
  Doopformulier
  Dopen Bouwe Buist
  Zingen: GK17 160
  Aanspraak gemeente
  Cadeau namens gemeente
  Gebed
  Collecte: Zending & Hulpverlening
  Zingen: DNP Psalm 105: 1, 2, 3
  Zegen
  Na de dienst: Filmpje Tom & Tijs – de bloepers