3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus kunnen we op dit moment slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de kerkdiensten. Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan via de Agenda. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
    beperkt aantal bezoekers mogelijk

Middagdienst: tijdelijk niet

Laatste nieuws

We zijn blij en God dankbaar dat we na maanden van strenge corona-maatregelen weer mogen uitkijken naar versoepelingen van ons kerkelijk leven. Als kerkenraad nemen we graag het advies over van het steunpunt kerkenwerk dat afgelopen week is gegeven na landelijk overleg tussen de overheid en de kerken (CIO). Vanaf vandaag geldt ook voor kerken anderhalve meter afstand houden als dé basisregel voor alle activiteiten binnen en buiten. Wat betekent dat concreet voor onze 3GK-gemeente?

Kerkdiensten

 • jul
  25
  Als Jezus jou (door)ziet

  Liturgie zondag 25 juli 2021
  Aanvang: 10.00 uur vanuit de Kristalkerk
  Voorganger: broeder Rini van der Beek
  Bijbellezing: Theo Nitrauw
  Begeleiding: Heleen Teeninga

  Thema: Als Jezus jou (door)ziet

  Welkom en afkondigingen
  Votum & Groet
  Zingen: GK17 psalm 86: 1, 2
  Wetslezing
  Zingen: GK17 psalm 86: 5, 7
  Gebed
  Zingen: Opwekking Kids 77
  Lezing: Matteüs 9: 1-8 (NBG 1951)
  Zingen: LvdK gezang 487
  Preek
  Zingen: Opwekking 222
  Gebed
  Collecte: Red een kind
  Zingen: Opwekking 123
  Zegen

 • jul
  18
  Durf anders te zijn door Jezus!

  Voor de dienst: Opwekking 697

  Welkom en afkondigingen
  Votum & Groet – Sela
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 99: 1, 3 en 4
  Wet
  Zingen: Psalm Project psalm 51
  Gebed
  Kindmoment
  Schriftlezing: Deuteronomium 17: 14-20
  Preek
  Zingen: Psalm 86: 4, 5
  Voorbede en dankzegging
  Collecte: Dit Koningskind
  Zingen: Opwekking 582
  Zegen

  Na de dienst: Opwekking 687

Agenda