3GK Hengelo

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus mag er slechts een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk. De kerkdiensten op zondagochtend om 10:00 uur worden live uitgezonden. Leden worden per postcodegebied uitgenodigd om zich aan te melden om aanwezig te zijn.

In de periode van 19 juli t/m 9 augustus worden er geen uitgenodigingen verstuurd. Het staat iedereen vrij zich aan te melden. Kijk hiervoor in de Agenda.

Gasten zijn van harte welkom. Omdat gasten zich niet via de site kunnen aanmelden, verzoeken we hen zich telefonisch aan te melden. Contactgegevens staan in de agenda bij de kerkdiensten.

Onze kerken

Morgenster

Freudstraat 18, Hengelo

Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk

P.C. Hooftlaan 210, Hengelo

Ochtenddienst: 10.00 internetdienst

Middagdienst  : tijdelijk niet

Laatste nieuws

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.
Diensten 3GK Hengelo

Kerkdiensten

 • aug
  02
  Groeien

  Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
  Zingen: Opwekking 687
  Stil gebed
  Votum en Groet
  Zingen: GK17 Psalm 92: 1, 7
  Voorlezen van de wet
  Zingen: Liedboeklied 19: 3
  Gebed
  Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13- 2: 5
  Zingen: Liedboeklied 119: 5, 40
  Verkondiging
  Zingen: Het Woord van God (Sela)
  Dankgebed
  Slotlied: LvdK Gezang 78: 1
  Zegen

 • jul
  26
  Job 19: 25

  Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  Stil gebed
  Groet en bemoediging
  Zingen: LvdK psalm 77: 1, 2, 3
  De tien woorden
  Zingen: LvdK psalm 130: 3
  Gebed om opening van de schriften
  Lezing: Job 19
  Zingen: LvdK psalm 116: 2, 3, 5, 6
  Preek: Job 19: 25
  Zingen: LvdK gezang 395: 1, 3, 4
  Gebeden – voorbeden
  Collecte: Zending & Hulpverlening
  Zingen: LvdK gezang 456: 3
  Zegen

Agenda