3GK Hengelo

Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen.

Kijk mee met de livestream!

De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken.

Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd.  Landelijk is de samenwerking tussen deze kerkgenootschappen nog niet zo ver. Wel zijn de plannen tot samengaan tussen de NGK en de GKv in een ver gevorderd stadium.

In Hengelo blijven vooreerst twee wijkgemeenten actief, die elk een eigen kerkgebouw hebben..

In verband met de impact van het Coronavirus kunnen we op dit moment slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de kerkdiensten. Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan via de Agenda. De diensten worden uitgezonden via bovenstaande link.

Onze kerken

Morgenster
Freudstraat 18, Hengelo
Ochtenddienst: tijdelijk niet

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
Ochtenddienst: 10:00 internetdienst
    beperkt aantal bezoekers mogelijk

Middagdienst: tijdelijk niet

Kerkdiensten

 • jun
  13
  Op U is al onze hoop gevestigd (Heilig Avondmaal)

  Vooraf zingen Gz 293:1 LvdK (Wat de toekomst brengen moge)
  Votum en Groet
  Opwekking 737
  Samenvatting van de wet
  Gebed
  Kinderlied: “Denk aan Mij”
  Schriftlezing Ps 33:12-22
  Ps 27:7 GKb
  Preek over Psalm 33:22b Op U is al onze hoop gevestigd.
  Ps 33:7,8 LvdK
  Lezen formulier 4 GKb
  Geloofsbelijdenis (gesproken)
  Gz 182:4,5,6 GKb
  Viering Heilig Avondmaal
  Opwekking 717
  Gebed
  Collectemoment
  NLb 413
  Zegen

 • jun
  06
  Handelingen 3: 19-21

  Voor de dienst: ‘Thuis” sela
  Welkom en mededelingen kerkenraad
  Votum en groet
  Zingen: Opwekking 737
  Gebed: Lofprijzing Gods goedheid
  Zingen: Opwekking 436
  Kindmoment: puzzelen met brood – eenheid van de gemeente
  Zingen: Opwekking 194
  Schriftlezing: Handelingen 3: 1-21
  Preek over Handelingen 3: 19-21
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 33: 1, 2, 6
  Gebod: Romeinen 7: 22- 8: 4
  Gebed: Dankgebed en voorbeden
  Collecte: ZOA
  Zingen: Opwekking 789
  Zegen
  Na de dienst: Opwekking 717

Agenda