Nieuws

Talstelling ambtsdragers 2020

Aan het eind van dit seizoen is een aantal ambtsdragers aftredend.

Corona maatregelen december 2020

Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.