Uitslag raadpleging vrouw en ambt

In deze link staat de uitslag van de gemeentepeiling met betrekking tot vrouw en ambt. De stemmen zijn geteld door een stemcommissie van vier personen: Nicoline Bras, Pauline Laan, Arent de Groot en Etto Salomons. De totalen van de afzonderlijke opties en de handtekeningen van deze commissie staan op het laatste blad.

In de definitieve telling zijn de blanco stemmen opgeteld bij de stemmen van het meerderheidsstandpunt, zoals ook was verwoord op het stemformulier. Verder zijn de stemmen voor "diakenen, ouderlingen en predikanten" opgeteld bij de stemmen voor "diakenen en ouderlingen"; de stemmen voor deze beide opties zijn op hun beurt opgeteld bij de stemmen voor "diakenen". 

De uitslag van deze raadpleging zal worden besproken op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering na de zomervakantie in 2022. Op basis hiervan wordt een beslissing genomen hoe we hier in onze gemeente mee verdergaan.

12-07-2022