Liturgie dankdienst Riet van Tongeren

Aanvang:             12:00 uur

Klik hier voor de uitgewerkte liturgie.

Liturgie voor de samenkomst voorafgaande aan de begrafenis van
Riet van Tongeren –van der Stelt
Donderdag 5 januari 2023
Om 12:00 uur in de Kristalkerk te Hengelo
Voorganger: ds. Robert Roth
Begeleiding: Mattijs Buitinga
Trompet: Jacqueline Krikke

Bij binnendragen muziek: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’
Aansteken Paaskaars
Welkom

Zingen:Opwekking 715
Gebed
Zingen: GK17 Psalm 105: 1, 5
Lezing uit de bijbel Psalm 84 (BGT)
Woord van bemoediging
Zingen: GK17 Psalm 116: 1, 2, 10
Bijdrage familie
Zingen: Opwekking 770
Zingen: LvdK gezang 291
Gebed
Zingen: Geloofsbelijdenis
Zegen
Bij uitdragen: Zingen Liedboek lied 634

 

 
04-01-2023