Geloof

We geloven dat God bestaat en dat Hij alles heeft gemaakt

Geloof

Als kerk vormen we een gemeenschap van gelovigen. Wij geloven dat God bestaat en dat Hij graag wil dat we ons leven in verbondenheid met Hem leven. En omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen. Want geloven is niet maar het voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen ieder voor zich omgaan met God, persoonlijk, maar we willen ook samen een relatie met God hebben. 

Als christenen geloven we dat God bestaat en dat Hij alles heeft gemaakt. We zijn hier niet zomaar, maar we bestaan omdat God ons heeft gewild. Als Schepper houdt Hij zielsveel van ons. Hij vraagt dan ook van ons dat we Hem en elkaar van harte, grenzeloos liefhebben. We geloven en ervaren helaas ook dat we daar fundamenteel in tekort schieten. Wij zijn juist vaak gericht op onszelf en op ons eigen geluk, terwijl God van ons vraagt de ander centraal te stellen in ons leven. We beseffen daarom dat we Gods vergeving en genezing van onze zelfgerichtheid nodig hebben

We geloven dat God ons vergeving biedt, door Zichzelf aan ons te geven. Jezus stierf aan het kruis en nam onze schuld op Zich. Hij betaalde zo voor al ons tekortschieten. In Jezus’ zelfopoffering zien we iets van Gods liefde voor ons. Hij wil ons zo graag vergeven, dat we alleen maar ‘ja’ hoeven te zeggen tegen zijn aanbod van vergeving. Alleen, daar hebben we als trotse mensen juist vaak zoveel moeite mee… .

We geloven ook dat God ons wil genezen van onze zelfgerichtheid. En Hij is zelf het medicijn, want Hij vraagt ons of Hij aan de touwtjes van ons leven mag trekken. Als we ons focussen op Jezus, als we Hem vereren, dienen en aanbidden, dan zullen we steeds meer worden als Hij. Gericht op anderen, vol vergeving, liefde en zachtmoedigheid. Dan werkt God met Zijn Geest in ons.

En daarbij is iedereen van harte welkom!

Vragen over geloofVeel informatie met betrekking tot geloven is voor onze kerken samengevat op de website Vragen over het geloof

Uiteraard nodigen we u van harte uit om een kerkdienst bij te wonen. Voor de tijdstripen verwijzen we u graag naar de agenda Gemeenteleden met een bordje ‘welkom’ zijn er speciaal om u wegwijs te maken in onze gemeente en om u de gang van zaken in en rondom een kerkdienst uit te leggen.

12-08-2019