Locatie Kristalkerk

Laatste nieuws
Agenda
Kerkdiensten
 • okt
  17
  Ochtenddienst

  Welkom en mededelingen
  Votum en groet (gezongen)
  Zingen: DNP 111: 1, 4
  Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
  Zingen: DNP 51: 3, 4
  Gebed
  Lezing: Efeziërs 2: 11-22
  Zingen: Liedboek lied 939
  Preek
  Zingen: Opwekking 378
  Dankzegging en voorbede
  Zingen: DNP 8: 1, 2, 3
  Wetstekst
  Zingen: DNP 8: 4, 5, 6
  Collecte: Stichting Micha
  Zingen: PvN 84
  Zegen
  Amen (gezongen)