Kinderen in de dienst

Crèche

Om ouders van kleine kinderen de gelegenheid te geven om samen de kerkdienst bij te wonen is er tijdens de ochtenddienst oppas geregeld.
Er zijn twee groepen; te weten één voor 0 tot 2 jarigen en één voor 2 tot 5 jarigen.
De crèche vindt u in zalen naast de kosterspost in de hal van de kerk.

KIKK

Verder zijn er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de preek eigen programma's. Deze worden gegeven aan de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, het zogenaamde KIKK (Kinderen in de KristalKerk). Ook kinderen van gasten, die in de genoemde groepen zitten, worden hartelijk uitgenodigd om in voorkomende gevallen deel te nemen.
De kinderen uit de groep 1 en 2 komen niet weer terug in de dienst.
Via de beamer wordt tijdens de dienst aangegeven wanneer welke groep wordt verwacht.

 

28-08-2019