Heilig Avondmaal

Waarom
Wij vieren in onze gemeente regelmatig het Heilig Avondmaal. Tijdens dit Avondmaal vieren we dat we aan elkaar verbonden zijn door Christus en dat God ons Zijn genade heeft gegeven: we zijn gered door Hem en we mogen voortaan in vrede met God en met elkaar leven.

Gasten
Gasten die in hun eigen gemeente zijn toegelaten tot het Heilig Avondmaal en samen met ons instemmen met de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals in de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt samengevat en in onze gemeente wordt geleerd, worden van harte uitgenodigd deze maaltijd met ons te gebruiken. Bij binnenkomst in het kerkgebouw wordt u door enkele kerkleden verwelkomd. Bij hen kunt u aangeven dat u als gast graag aan de viering wilt deelnemen. U wordt dan gevraagd het gastenboek te tekenen.

Gastenboek 
Wanneer u het gastenboek tekent, stemt u in met het volgende:
Ik wil graag als gast aan het avondmaal in deze gemeente deelnemen. Door mijn naam te noteren in dit gastenboek stem ik van harte in met het volgende:

  • Ik belijd van harte de Bijbelse leer zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in deze kerk beleden wordt;
  • Ik verlang er oprecht naar mijn leven in alle opzichten naar Gods Woord in te richten;
  • Ik heb in deze of een andere gemeente openbare belijdenis van het christelijke geloof afgelegd en ben daar gerechtigd avondmaal te vieren;
  • Ik sta nu en na deze maaltijd open voor de beoefening van de christelijke gemeenschap.

Wanneer
Wij vieren het Heilig Avondmaal acht keer per jaar. In de ochtenddiensten is het of een lopende of een zittende viering; in de middagdiensten een zittende viering in de eerste vijf rijen van het middenblok van de kerkzaal.

Er wordt gewoon en glutenvrij brood aangeboden, wijn en druivensap.

28-08-2019