Kerkdiensten actueel

Laatste nieuws
 • In de zomerperiode van 2023 is een nieuwe indeling van de gemeente gemaakt in miniwijken. Deze is naar aanleiding van een aantal verzoeken enigszins gewijzigd ten opzichte van de eerste indeling.
 • Ter gelegenheid van zijn emeritaat heeft ds. Compagnie een boekje samengesteld met tien preken die hij gedurende zijn predikantschap (1985 - 2022) heeft gehouden.
Agenda
Kerkdiensten
 • dec
  03
  Jezus, die naam betekent Verlosser

  Liturgie zondagmiddag 3 december 2023
  Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
  Voorganger: ds. Robert Roth

  Thema: Jezus, die naam betekent Verlosser

  Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  Votum en Zegengroet
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 139: 1, 8
  Gebed
  Bijbellezing: 1 Timoteüs 2: 1-7
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 90: 1, 6
  Tekst zondag 11
  Preek
  Zingen: GK17 238
  Geloofsbelijdenis
  Gebed
  Collecte: Kerk
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 116: 1, 2, 3, 4
  Zegen
  Gezongen ‘Amen’