Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Klik hier om naar de uitzending te gaan

Liturgie zondag 5 februari 2023
Kerkdienst in/vanuit de Kristalkerk
Aanvang: 10.00
Voorganger: ds. Robert Roth
Viering Heilig Avondmaal (lopende viering)
Bijbellezing: Petra Alkema
Begeleiding: Muziekteam

Thema: De Heer gaat zijn weg met ons    

Welkom en afkondigingen    
Votum & Groet (gezongen)
Zingen: Opwekking 518
Zingen: Opwekking 737
Gebod    
Gebed    
Zingen: Opwekking 705
Kindmoment    
Zingen: Opwekking 40 (canon, 2 groepen)
Schriftlezingen: Genesis 31:1-14; 43-54
Preektekst: Genesis 31: 3
Zingen: DNP psalm 133: 1, 2
Viering Heilig Avondmaal    
Lezing formulier 4
Geloofsbelijdenis Nicea
Zingen: Liedboek lied 388
Tijdens de viering muziek:
Sela - Samen eten wij
The Psalm Project - Witter dan sneeuw -
Gebed
Collecte:    Hulpverleningszondag
Zingen: GK17 261

------------------------


Liturgie zondagmiddag 5 februari 2023
Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. Robert Roth
Begeleiding: Gerbrand Medendorp
Schriftlezing: Willy Wierenga

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: DNP psalm 2: 1, 2
Gebed
Zingen: GK06 gezang 178
Schriftlezing: Romeinen 6: 7-14; 8: 12-30
Preek over zondag 1
Zingen: GK17 175a
Viering heilig avondmaal
Zingen: Liedboek lied 381: 1, 2
Zingen: Liedboek lied 381: 3, 4, 5
Zingen: Liedboek lied 381: 6
Gebed
Collecte:    Hulpverleningszondag
Zingen: GK06 gezang 65
Zegen
Gezongen ‘Amen’

01-05-2020