Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Klik hier om naar de uitzending te gaan

Liturgie zondagmorgen 14 augustus 2022
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. A.C. Wagenaar - Almelo
Bijbellezing: Stefan Klaver
Begeleiding: Heleen Teeninga           

Thema: Christus, de Almachtige

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK psalm 91: 1 en 2
Wetslezing
Zingen: LvdK psalm 19: 5
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking voor Kids 241
Schriftlezing: Openbaring 9: 20-21 en Openbaring 10
Zingen: LvdK psalm 97: 5 en 6
Preek: Christus, de Almachtige
Zingen: Opwekking 277
Dankzegging en voorbede
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: Liedboek lied 416
Zegen
Gezongen ‘Amen’

----------------

Liturgie zondagmiddag 14 augustus 2022
Aanvang: 16.30 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. A.C. Wagenaar - Almelo
Bijbellezing: Petra Alkema
Begeleiding: Nick Vosslamber

Thema: Jozef en het kwaad…Eens vergeven blijft vergeven!

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK psalm 95: 1 en 3
Kindermoment: De zwarte vlek op het witte vlak/vel
Zingen: OTH 545 Luisterlied
Gebed
Lezen: Genesis 42: 21
Genesis 45: 14-15
Genesis 50: 13-21
Zingen: LvdK gezang 48: 1, 7 en 10
Preek
Zingen: Opwekking 123
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK gezang 399: 1 en 2
Gebed
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: LvdK gezang 444
Zegen
Gezongen ‘Amen’ 

01-05-2020