Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Livestream ochtend             Livestream middag

Liturgie zondag 4 juni 2023
Ontmoetingszondag
Aanvang: 10.00 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. Prof. dr. J. Dekker UT Utrecht
ds. Mabud Chowdhury uit Bangladesh
Bijbellezing: Tineke van de Steeg
Muzikale begeleiding: Gerbrand Medendorp

Welkom en mededelingen door ouderling  (Welcome and gleanings)
Stil gebed (silent prayer)
Gezongen votum en groet  (singing votum)
Zingen: Opwekking 733
Leefregels (10 commandments)
Zingen: Liedboek lied 119: 40 en 61
Gebed (Prayer)
Kindermoment en kinderlied? (moment for children)
Schriftlezing: Daniël 6  (Reading)
Preek over Daniël 6 (sermon)
Zingen: Opwekking 248  (Song)
Presentatie predikant uit Bangladesh  (presentation of ds. Mabud Chowdhury)
Gelegenheid voor vragen (Possibility to ask questions)
Zingen: Opwekking 461
Dankgebed en voorbede (Prayer)
Collecte: Open Doors
Zingen: Liedboek lied 27: 1 (Nederlands) en 7 (Engels) (Song)
Zegen (Blessing)
Zingen: GK17 186 ‘Amen’    

---------------------

Liturgie zondagmiddag 4 juni 2023
Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. W. de Kreek – Doetinchem NGK
Begeleiding: Martin den Otter
Schriftlezing: Tineke van de Steeg

Thema: Heb ik ook een beschermengel?

Welkom en mededelingen
Voorzang: LvdK psalm 98: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 123
Gebed
Zingen: LvdK psalm 25: 2, 4
Lezen: Handelingen 12: 1-17
Preek:
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK gezang 255
Zegen
Gezongen ‘Amen’
Bij vertrek wordt er gecollecteerd voor Open Doors

01-05-2020