Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Problemen met afspelen? Klik dan hier.

Liturgie 17 januari 2021

Voorganger:        ds. Luc Compagnie
Bijbellezing:         Ludwig Winters
Begeleiding:        Joanne van Keulen

Welkom en afkondigingen
Votum & Groet
Zingen: Liedboek lied 377: 1, 2, 3, 4
Wetslezing
Zingen: GK17 psalm 150
Kindermoment      
Zingen: E&R 236
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 7: 1-4 & 9-17
Zingen: Liedboek lied 726: 1, 3, 4
Preek over Openbaring 7: 9
Zingen: Opwekking 366
Gebed
Collecte: kerk
Zingen: GK17 177 (als geloofsbelijdenis)
Zegen

01-05-2020