Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Klik hier om naar de uitzending te gaan

Liturgie zondagmorgen 25 september 2022
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: Ds. Robert Roth
Bijbellezing: Eric Weisink
Orgel/piano: Muziekteam/Heleen Teeninga
Huwelijksbevestiging: Patricia en Frank Groeneveld -Migchels

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 194
Wet uit Romeinen 13: 8-10
Zingen: Opwekking 734
Gebed
Kindermoment
Lezen: 1 Korintiërs 13
Preek over 1 Korintiërs 13: 8a
Zingen: Opwekking 378: 1, 3, 4 en 5
Bevestiging huwelijk Frank en Patricia
Huwelijksformulier “In eerbied en vrolijkheid”
Gebed
Zegen
Zingen Liedboek lied  794
Overhandigen huwelijks-Bijbel
Voorbede
  Collecte: Stichting Hulp Oost Europa
Zingen: Lied Heer, wijs mij uw weg (sela)
Zegen
Gezongen ‘Amen’                      

----------------

Liturgie zondagmiddag 25 september 2022
Aanvang: 16.30 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: Ds. Robert Roth
Bijbellezing: Willy Wierenga
Orgel/piano: Mattijs Buitinga

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: De Nieuwe Psalm berijming psalm 139
Gebed
Lezen: Matteüs 8: 14-27
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 120
Preek over Matteüs 8: 26
Zingen: opwekking 717
Zingen: GK17 176
Gebed
Collecte: Stichting Hulp Oost Europa
Zingen: GK17 42a
Zegen
Gezongen ‘Amen’

01-05-2020