Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Klik hier om naar de uitzending te gaan

Liturgie zondagmorgen 22 mei 2022  
kerkdienst in/vanuit de Kristalkerk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: dominee Luc Compagnie
Muziek: Heleen Teeninga
Schriftlezing: Theo Nitrauw


Welkom door ouderling van dienst
Mededelingen van de kerkenraad
 
Votum en groet
Zingen: GK17 psalm 99: 1, 4 en 6
Wetslezing Exodus 20: 1-17
Zingen: GK17 psalm 130: 2, 4
Gebed
Kindermoment
Zingen: Evangelische Liedbundel 435
Lezen: Psalm 77
Zingen: GK17 psalm 77: 1, 2 en 3
Preek over Psalm 77: 20; 21
Zingen: GK17 psalm 77: 4, 5 en 6
Gebed
Collecte: Zending en Hulpverlening
Zingen: GK17 228
Zegen
Gezongen ‘amen’


-----------------------

Liturgie zondagmiddag 22 mei 2022
Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. Luc Compagnie
Bijbellezing: Theo Nitrauw
Begeleiding: Joanne van Keulen

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Zingen: GK17 psalm 24: 1, 2
Lezen: 1 Korintiërs 13: 1-8a
Marcus 12: 28-34
Zondag 2 Heidelbergse Catechismus
Zingen: GK17 psalm 130: 1, 2
Preek over Marcus 12: 30; 31
Zingen: LvdK gezang 449:1,2 en 3
Gebed
Collecte: Zending en hulpverlening
Zingen: GK17 214: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 733
Zegen
Gezongen ‘Amen’

01-05-2020