Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Problemen met afspelen? Klik dan hier.

Liturgie voor de dankdienst
voorafgaande aan de begrafenis van
Ger Buurlage- van Dijk
Op vrijdag 23 april 2021
om 11:15 uur in de Kristalkerk te Hengelo
Voorganger: ds. Luc Compagnie
Organist/pianist: Mattijs Buitinga
Zangeressen: Jolanda van Tongeren en Esther Akker

Welkom
Aansteken kaars
Zingen: Psalm 91: 1, 8
Gebed
Bijdrage door Peter
Zingen: Psalm 121: 1, 3, 4
Bijdrage door Ellen
Schriftlezing: Psalm 65: 1-6 door Jan Willy
Zingen: Psalm 65: 1, 2
Overdenking over Psalm 65: 2a
Zingen: Liedboek lied 885
Bijdrage door Hilbrand
Gebed afgesloten met gezamenlijk ”Onze Vader”
Gedicht: ”alleen” door Anoesjka
Zingen: Opwekking 518
Bij het uitdragen:
Luisterlied: Een toekomst vol van hoop (Sela)
Zegen

01-05-2020