Kristalkerk live videoverbinding

Standaard directe verbinding met Kristalkerk.

Problemen met afspelen? Klik dan hier.

Liturgie 7 maart 2021

Voorganger:      
ds. Luc Compagnie
Bijbellezing:   
Willy Wierenga
Muzikale begeleiding:
Heleen Teeninga
Bert Kuiper
Etto Salomons
Theo Nitrauw

Thema: Simpel leven

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK gezang 100: 4, 6, 7 en 9
Wetslezing: 1 Timoteüs 6: 6-10, 17-19
Zingen: Opwekking 40
Kindermoment paasproject: Ik ben de goede Herder
Gebed
Lezing: Matteüs 5: 1-12
Zingen: Opwekking 805
Preek over Handelingen 2: 42-47
Zingen: LvdK psalm 26: 1, 3 en 5
Gebed
Collecte: diaconie
Zingen: Opwekking 347 (geloofsbelijdenis)
Zegen

01-05-2020