Protocol bezoek kerkdienst

Laatste nieuws
Agenda
Kerkdiensten
 • jul
  05
  Doopdienst

  Welkom en mededelingen
  Zingen: LvdK gezang 293: 1
  Votum en groet  
  Zingen: Lied GK17 gezang 185,1.2 
  Gebed
  Zingen: Lied GK17 gezang 185,3.4
  Kindermomen: bij God is alles mogelijk
  Kinderlied: Mijn God is zo groot
  Lezing: Marcus 10: 13-31
  Preek over Marcus 10:27
  Zingen: Wonderlijk – Sela
  Lezen: Doop formulier
  Zingen: GK17 Psalm 105: 5
  Dopen
  Zingen: Opwekking 710
  Voorbede
  Collecte
  Zingen: OPwekking 832
  Zegen