Corona maatregelen oktober 2020

Maandag 28 september jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten

Op dit moment hanteren we het beleid dat er maximaal 95 gemeenteleden bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn (naast de gemeenteleden die een rol hebben tijdens de dienst). Dit gebeurt door middel van registratie vooraf. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. Er zijn looproutes aangebracht, tussen ‘vaste’ zitplaatsen wordt 1,5 meter afstand gehanteerd en er wordt veel aandacht besteed aan ventilatie. Tenslotte kiezen we er preventief voor om niet (gezamenlijk) te zingen. We vragen u er alert op te zijn om ook na afloop van de dienst (en op het kerkplein) 1,5 meter afstand te hanteren.

 

De overheid schrijft dat bij religieuze diensten maximaal 100 personen per ruimte aanwezig mogen zijn zonder reservering (exclusief personeel). Met reservering is er geen maximum gesteld. We willen het huidige beleid van maximaal 95 gemeenteleden de komende 3 zondagen blijven hanteren. Afhankelijk van de maatregelen die de overheid na deze 3 weken neemt, communiceren we over het vervolg. Uiteraard volgen we ondertussen nauwlettend alle interne en externe ontwikkelingen en schakelen we indien nodig direct. We blijven ervoor kiezen om nog niet te zingen. Ook doen we nogmaals dringend het beroep op u om bij gezondheidsklachten de diensten niet te bezoeken.

 

Uitbreiding veiligheidsmaatregelen

We breiden de bestaande veiligheidsmaatregelen per oktober uit. We adviseren dringend om mondkapjes te gebruiken tot het moment dat u in de kerkzaal zit. Bij binnenkomst worden de vragen van de gezondheidscheck gesteld.

 

Kringen/wijkbijeenkomsten

In de aangescherpte maatregelen staat dat bezoek in eigen woning is beperkt tot 3 gasten. Dat betekent dat het praktisch onmogelijk is om bijeenkomsten met kring, bijbelstudiegroep, wijk of EPL-groep thuis te organiseren. Juist omdat we elkaar zondags niet meer wekelijks ontmoeten, is het mooi om elkaar op een ander moment in kleine groepen te ontmoeten. In beide kerkgebouwen zijn hier, binnen de grens van 30 personen, voldoende mogelijkheden voor en kan er 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Voor het reserveren van zalen is het noodzakelijk om dit minimaal één week van tevoren af te stemmen met één van de kosters. Voor de Kristalkerk via Leo (koster@kristalkerk.nl) en voor de Morgenster via Koos (06-23074624 en koosakker@home.nl).

 

Inmiddels zijn er kringen die positieve ervaringen hebben met het organiseren van een bijeenkomst in de kerk. Graag delen we de ervaringen van de kring van Theo & Ina Buitenhuis. “Vorige week zijn we als bijbelstudiegroep voor het eerst weer samengekomen in een van de zalen van de kerk. Het was goed en fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Het was heel goed mogelijk om dat op ruime afstand van elkaar te doen. Om het maximumaantal niet te overschrijden hadden we vooraf contact via onze appgroep. Elke 3 à 4 weken willen we nu op deze manier bij elkaar gaan komen”.

 

Catechisaties en jeugdgroepen 12+

Half september zijn de catechisaties gestart in de Kristalkerk. De catecheet en jongeren zitten op 1,5 afstand van elkaar. Om echt contact met jongeren te krijgen is fysiek ontmoeten de beste manier. Ook de jeugd zelf spreekt deze voorkeur uit. Als uitzondering op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte van maximaal 4 personen geldt onder andere jeugdverenigingen (0-18 jaar). We continueren de huidige werkwijze.

 

Vergaderingen

Voor vergaderingen willen we als uitgangspunt hanteren dat vergaderingen zoveel mogelijk online plaatsvinden. Als het fysiek vergadering als echt noodzakelijk wordt gezien, is daar ruimte voor. Wat dit betekent voor de vergaderingen die gepland staan voor de diaconieën, de 3GK wijkraden en de 3GK kerkenraad bepalen we in een later stadium. Dit hangt mede af van de onderwerpen die op de agenda staan. Bij het inhoudelijk bespreken van thema’s heeft fysiek vergaderen de voorkeur.

 

Gebruik van kerkzaal voor koren

De kerkzaal van de Kristalkerk wordt door verschillende koren gebruikt en gehuurd. Het is toegestaan dat koren zingen waarbij er nu rekening moet worden gehouden met een maximum van 30 personen. Een aantal koren heeft zelf al de keuze gemaakt om tijdelijk niet te repeteren. De Commissie van Beheer (CvB) gaat richting de koren aangeven dat het kerkgebouw de komende 4 weken niet gebruikt kan worden voor repetities. Als het kabinet de huidige verscherpte maatregelen heeft geëvalueerd, gaat de CvB kijken of deze maatregel moet worden verlengd of weer kan worden teruggedraaid. Repetities van bijvoorbeeld een muziekteam ter voorbereiding op een kerkdienst kunnen doorgaan.

 

Technische maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de Kristalkerk de afgelopen maanden niet verwarmd en ook wordt er 24 uur per dag 7 dagen per week geventileerd (afzuigen binnenlucht, binnen blazen buitenlucht). In de herfst, winter en lente is het verwarmen van de kerk wel wenselijk. Bij het verwarmen van de Kristalkerk wordt warme lucht verspreid via de vloerroosters. Normaliter wordt de te verwarmen lucht aangezogen uit de buitenlucht en uit de kerkzaal, de hal en de bijzalen. Dit laatste is vanwege het coronavirus ongewenst. Daarom zijn op advies van ComfortExpert - het bedrijf dat de verwarmingsinstallatie onderhoudt - de interne aanzuigopeningen afgesloten. Hierdoor kunnen we de kerk zowel ventileren als verwarmen, terwijl recirculatie van binnenlucht wordt voorkomen. 

02-10-2020