Corona maatregelen december 2020

Maandag 14 december jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons gemeenteleven. De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt.

Kerkdiensten alleen online
We hebben tijdens de 'intelligente lock down' van maart 2020 de keuze gemaakt om over te gaan op volledige online diensten zonder bezoekers. Toen de maatregelen werden versoepeld hebben we het aantal bezoekers weer kunnen opschalen. De 'strenge lock down' die in ieder geval geldt tot en met 19 januari 2021 is een verzwaring van de 'intelligente lock down'. Ondanks de uitzonderingspositie die we als kerken hebben, voelt het op dit moment maatschappelijk onverantwoord om de komende weken gemeenteleden en bezoekers toe te laten bij onze kerkdiensten. We worden opgeroepen om het aantal reisbewegingen en contactmomenten te minimaliseren en ook zitten we in een regio waar het aantal besmettingen fors hoger ligt dan de landelijke cijfers.

Tijdens deze periode van de ‘strenge lock down’ geven we de diensten daarom alleen online vorm. U kunt de diensten dus niet bijwonen in het kerkgebouw (voor begrafenissen en huwelijken geldt een uitzondering). Alleen gemeenteleden die betrokken zijn bij de organisatie van de kerkdiensten zijn aanwezig rondom een uitzending. Wel kiezen we ervoor om de muziek en zang live uit te voeren, omdat dit een grote toegevoegde waarde heeft voor de beleving van de kerkdiensten.

Geen kinderwerk en catechisaties online
Tot nu toe hanteerden we het uitgangspunt dat zolang de basisscholen en het voortgezet onderwijs open zijn, we het verantwoord vinden om activiteiten voor KIKK/KIM en catechisaties fysiek door te laten gaan. Tijdens de ‘strenge lock down’ gaan ook de scholen dicht. Daarom worden de activiteiten van KIKK/KIM stilgelegd. Ook de geplande kerstactiviteiten van KIKK/KIM voor aanstaande zaterdag en zondag gaan helaas niet door. De catechisaties worden de komende weken online gegeven.

Geen activiteiten in de kerkgebouwen
Alle geplande fysieke activiteiten in onze kerkgebouwen gaan tijdens deze ‘strenge lock down’ niet door, worden verplaatst en/of krijgen online invulling. Ook worden, conform het huidige beleid, de kerkgebouwen niet verhuurd aan derden (bijvoorbeeld koorrepetities).

Kerstavond
De organisatie van de geplande online kerstavond heeft helaas moeten besluiten om ook deze activiteit te annuleren.

Advies Steunpunt Kerkenwerk
Onze besluiten liggen in lijn met het advies van het Steunpunt Kerkenwerk: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/het-land-op-slot-hoe-zit-het-met-kerken/

Gebed en omzien naar elkaar
Uiteraard hopen en bidden we dat deze periode van 'strenge lock down' het gewenste effect heeft en beperkt blijft tot een aantal weken. Dit betekent ook dat we dan weer het kinderwerk en de catechisaties fysiek kunnen invullen en de kerkdiensten met (een beperkt aantal) bezoekers kunnen organiseren. Laten we bidden of God ons als gemeente nabij wil zijn en ons wijsheid wil geven om op de juiste manier naar elkaar en naar mensen buiten de gemeente om te zien in deze bijzondere tijd.

3GK kerkenraad
December 2020

16-12-2020