Talstelling ambtsdragers 2020

Aan het eind van dit seizoen is een aantal ambtsdragers aftredend.

De kerkenraad vraagt u om namen in te dienen van broeders die u geschikt vindt voor het ambt van ouderling en/of diaken via het onderstaande formulier van uw wijkgemeente. U moet hiervoor eerst inloggen. De formulieren zijn alleen in te vullen door belijdende leden.

Formulier wijkgemeente Morgenster

Formulier wijkgemeente Kristalkerk

19-02-2021