Nieuws

Raadpleging vrouw en ambt

De kerkenraad vraagt u als gemeente om uw mening te laten horen met betrekking tot vrouwelijke ambtsdragers.