Geloof


Onder dit menu treft u een aantal documenten, die uitleg geven over zaken, die van belang zijn met betrekking tot ons geloven en hoe wij daaraan vorm geven.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Heilig Avondmaal

Kerk zijn

Geloven doe je niet in je eentje

Geloof

We geloven dat God bestaat en dat Hij alles heeft gemaakt