Kerkdiensten 3GK Hengelo

Laatste nieuws
Agenda
Kerkdiensten
 • dec
  04
  Gebeurt alles met een reden?

  Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  Votum en groet
  Zingen: GK17 palm 121: 1, 4
  Gebed
  Schriftlezing: Genesis 45: 1-15; 50: 15-21 & Johannes 14: 1-7
  Zingen: Liedboek lied 835
  Preek tekst: Genesis 45: 5-8
  Zingen: Opwekking 689
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: GK17 gezang 176: 1
  Gebed
  Collecte: kerk
  Zingen: GK17 psalm 73: 9, 10
  Zegen
  Gezongen ‘Amen’