Kerkdiensten 3GK Hengelo

Laatste nieuws
Agenda
Kerkdiensten
 • aug
  02
  Groeien

  Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
  Zingen: Opwekking 687
  Stil gebed
  Votum en Groet
  Zingen: GK17 Psalm 92: 1, 7
  Voorlezen van de wet
  Zingen: Liedboeklied 19: 3
  Gebed
  Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13- 2: 5
  Zingen: Liedboeklied 119: 5, 40
  Verkondiging
  Zingen: Het Woord van God (Sela)
  Dankgebed
  Slotlied: LvdK Gezang 78: 1
  Zegen