Privacy en cookies

Laatste nieuws
Agenda
Kerkdiensten
 • dec
  03
  Dankdienst voor het leven van Trijnko Geert de Groot

  Bij het binnendragen staande zingen:
  Opwekking 123
  Kaars aansteken
  Begroeting en woord van welkom
  Gebed
  Bijdrage kinderen
  SELA: “Ik zal er zijn” (YouTube filmpje)
  Bijdrage kleinkinderen
  Zingen GK06 gezang 115
  Lezing Psalm 23
  Zingen Psalm 23
  Schriftlezing Psalm 139
  Overdenking Psalm 139: 5 & 6
  Zingen Psalm 133
  Bijdrage familie
  Dankgebed en voorbede om te begraven
  Zingen Psalm 139: 1 en 11
  Tijdens het uitdragen,
  Zingen Evangelische Liedbundel 413 (staande)