Kerkdiensten

Middagdienst
25-09-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: De Nieuwe Psalm berijming psalm 139
Gebed
Lezen: Matteüs 8: 14-27
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 120
Preek over Matteüs 8: 26
Zingen: opwekking 717
Zingen: GK17 176
Gebed
Collecte: Stichting Hulp Oost Europa
Zingen: GK17 42a
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Ochtenddienst
25-09-2022

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 194
Wet uit Romeinen 13: 8-10
Zingen: Opwekking 734
Gebed
Kindermoment
Lezen: 1 Korintiërs 13
Preek over 1 Korintiërs 13: 8a
Zingen: Opwekking 378: 1, 3, 4 en 5
Bevestiging huwelijk Frank en Patricia
Huwelijksformulier “In eerbied en vrolijkheid”
Gebed
Zegen
Zingen Liedboek lied 794
Overhandigen huwelijks-Bijbel
Voorbede
Collecte: Stichting Hulp Oost Europa
Zingen: Lied Heer, wijs mij uw weg (sela)
Zegen
Gezongen ‘Amen’

1 Samuël 21: 2-10
18-09-2022

Liturgie zondagmiddag 18 september 2022
Aanvang: 16.30 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. Willen Jan van de Velde (Doetinchem)

Mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed
Gezongen Votum
Groet
Gezongen Amen
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 46: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 21: 2-10
Zingen: LvdK psalm 25: 1, 2
Verkondiging
Joh.De Heer lied 7: 1,2
Dankgebed
Collecte moment: Bralectah/luisterpost
Zingen: LvdK psalm 67: 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK gezang 393
Heenzending en Zegen
Gezongen ‘Amen’

Startzondag
18-09-2022

Liturgie zondagmorgen 18 september 2022
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: beide dominees

Welkom en afkondigingen
Votum & Groet
Zingen: Opwekking 734
Wetslezing: Johannes 13: 33-35
Zingen: GK17 Ps 86: 2, 5
Gebed
Zingen: Opwekking 785
Kindermoment
Schriftlezing: Johannes 3: 1-21
Zingen: Opwekking 599
Preek 1 over Johannes 3: 8
Belijdenis lezing formulier
Zegen
Zingen: Opwekking 549
Aanbieden cadeau
Preek 2 over Johannes 3: 14-15
Zingen: LvdK gezang 296: 3
Gebed
Collecte: Bralectah/luisterpost
Zingen: Opwekking 797
Zegen en gezongen Amen
Luisterlied: Opwekking 845
De zegen/Blessings

Liefde en richting
11-09-2022

Liturgie zondagmiddag 11 september 2022
Aanvang: 16.30 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. Robert Roth

Thema: Liefde en richting

Welkom en afkondigingen
Votum en groet
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 126
Gebed
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming psalm 131
Gebed
Zingen: GK17 42a
Schriftlezing: Galaten 5: 13-25
Tekst: Galaten 5: 25
Zingen: Liedboek lied 841
Gebed
Collecte: Zending en hulpverlening
Zingen: Opwekking 40
Zegen
Gezongen ‘Amen’

1 Samuël 7: 12
11-09-2022

Liturgie zondagmorgen 11 september 2022
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: Kasper de Graaf – Kampen

Welkom en afkondigingen van de kerkenraad
Stilte
Votum met Liedboek lied 124: 1, 4
Groet
Zingen: GK17 Psalm 29: 1, 2, 5
Gebed om ontferming
Zingen: Opwekking 624
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen 1 Samuël 7: 2-17
Zingen: GK17 Psalm 146: 3, 4
Tekst 1 Samuël 7: 12
Preek
Zingen: DNP psalm 118: 2, 4, 5
Wet van de HERE
Zingen: Opwekking 27: 1
Dankgebed en voorbede
Collecte: Zending en hulpverlening
Zingen: Liedboek lied 416
Zegen
Gezongen ‘amen’

Thema: Liefde en ontvangen
04-09-2022

Welkom en afkondigingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 331
Gebed
Schriftlezing: I Korintiërs 8; Romeinen 15: 1-7
Zingen: Opwekking 32
Tekst I Korintiërs 8: 1b; Romeinen 15: 1; 7
Zingen: GK17 230: 4, 5
Viering Heilig Avondmaal
Lezing formulier 5
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: DNP 118: 6
Viering
Zingen: DNP 118: 7
Gebed
Collecte: diaconie
Zingen: Opwekking 378
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Thema: Laat de Heer ons één maken
04-09-2022

Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: Liedboek lied 728: 1, 2 (solo/zijvakken/allen)
Gebod Romeinen 8: 1-11
Zingen: Liedboek lied 728: 3 (allen)
Kindermoment: papier scheuren
Zingen: Opwekking 194
Schriftlezing: I Korintiërs 11: 17-34
Preek over I Korintiërs 11: 18-19
Zingen: DNP psalm 133: 1, 2
Viering avondmaal
Voorbereiding via preek
Gebed
Zingen: GK17 177 (Geloofsbelijdenis)
Viering
Zingen: Liedboek lied 388
Gebed
Collecte: diaconie
Zingen: zegenlied
https://robertrothblog.wordpress.com/zegenlied/