Kerkdiensten

Matteüs 8: 10
24-01-2021

Welkom en afkondigingen
Votum en Groet
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 46: 1, 2
Wet
Zingen: Opwekking 807
Kindmoment
Zingen: Opwekking voor Kids 196
Gebed
Schriftlezing Matteüs 8: 5-13
Zingen: Opwekking 785
Preek over Matteüs 8: 10
Zingen: LvdK gezang 288: 1, 7, 8
Gebed
Collectemoment (Diaconie)
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK gezang 291
Zegen

Openbaring 7: 9
17-01-2021

Welkom en afkondigingen
Votum & Groet
Zingen: Liedboek lied 377: 1, 2, 3, 4
Wetslezing
Zingen: GK17 psalm 150
Kindermoment      
Zingen: E&R 236
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 7: 1-4 & 9-17
Zingen: Liedboek lied 726: 1, 3, 4
Preek over Openbaring 7: 9
Zingen: Opwekking 366
Gebed
Collecte: kerk
Zingen: GK17 177 (als geloofsbelijdenis)
Zegen

In Verwachting
10-01-2021

Voor de dienst: Opwekking 774
Votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Wet – genade – vreugde
Gebed
​​​​​​​Kindermoment: in verwachting…
Zingen: Liedboek lied 216
Schriftlezing: I Thessalonicenzen 4: 13- 5: 11
Preek over I Thessalonicenzen 5: 3
Zingen: Opwekking 818
Collecte: Plaatselijke evangelisatie
Gebed
(begeleidend: Taize instrumentaal ‘O Lord, hear my prayer’)
Zingen: Sela ‘Maranatha’
Zegen
Na de dienst: Opwekking 585

Psalm 51: 6
03-01-2021

Voor de dienst koraal van J.S. Bach:
“O Mensch, bewein dein Sünde groß – BWV 622”

Welkom en afkondigingen
Votum & Groet
Zingen: Opwekking 811
Wetslezing: Exodus 20: 1-17
Zingen: Opwekking 389
Gebed
Kindmoment: Filmpje en kinderlied (Sorry zeggen)
Schriftlezing: Psalm 51
Zingen: GK17 psalm 51: 1, 2
Tekst: Psalm 51: 6
Zingen: Psalm 51: 5, 6
Gebed
Collecte: zending & Hulpverlening
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 281
Zegen

Jaarafsluiting 31 december 2020
31-12-2020

Oudjaarsavond – Jaarafsluiting 2020

Matteüs 2: 23
27-12-2020

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: DNP Psalm 72: 1, 3
Wet
Zingen: Opwekking 461
Kindermoment: Thuis komen
Zingen: Thuis Sela
Lezing Jeremia 31: 15-17 en Matteüs 2
Preek over Matteüs 2: 23
Zingen: Liedboek lied 912: 4, 6
Gebed
Collecte: Kerk
Zegenlied UK Blessing

Kerst / Lucas 2
25-12-2020

Voor de dienst: Live muziek door muzikanten
Welkom en afkondigingen
Voorzang: Liedboek lied 477: 1, 3, 4
Votum en groet
Zingen: Opwekking 523
Gebed
Kindermoment: Filmpje over kerst door onze kinderen
Kinderlied: “Vrolijk kerstfeest iedereen”
Schriftlezing: Schriftlezing Lucas 2: 1-20
Zingen: Liedboek lied 482: 1, 3
Preek over Lucas 2
Zingen: Liedboek lied 98: 1 en 3
Gebed: Voorbede en dankzegging
Collecte doel: De Voedselbank
Zingen: Evangelische liedbundel 103: 1, 2, 3
Zegen
Zingen: GK06 gezang 50
Na de dienst: Live muziek door muzikanten

Thema: Engelen om mij heen!
20-12-2020

Aansteken 4e adventskaars
Zingen: Opwekking 461
Gebed
Wetslezing – Zingen Liedboek lied 310
Kindmoment: Filmpje met kinderlied
Zingen: Opwekking 689
Schriftlezing: Hebreeën 1: 1-14
Zingen: GK17 247 1, 2, 3, 7
Tekst: Hebreeën 1: 13-14
Zingen: GK17 103: 8, 9
Gebed
Collecte:      SGJ Timon
Geloofsbelijdenis   
Zingen: Liedboek lied 705: 1, 3
Zegen