Kerkdiensten

Romeinen 5: 2
18-04-2021

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Votum & Groet
Zingen: Opwekking 428
Wet
Zingen: GK17 psalm 1: 1, 3
Kindmoment
Schriftlezing Romeinen 5: 1-11
LessonUp moment

LessonUp vragen (voor en na de preek)
1. Is God Vader van alle mensen?
2. Kun je absoluut zeker zijn dat je voor eeuwig behouden bent?
3. Is het goed dat christenen moeten lijden?

(Antwoordmogelijkheden: ja/nee/ik twijfel)

Preek: Romeinen 5: 2
Zingen: LvdK gezang 440: 1, 2, 4
LessonUp moment
Collecte: kerk
Voorbede & dankzegging
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 785
Zegen

God zegent de samenleving vanuit het gezin
11-04-2021

Welkom en afkondigingen
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: GK17 231: 1, 2, 3
Gebod
Zingen: GK17 231: 4
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Efeziërs 5: 17-6: 4
Preek over Efeziërs 6: 1-4
Zingen: Dooplied (Sela)
Doopformulier
Dopen Bouwe Buist
Zingen: GK17 160
Aanspraak gemeente
Cadeau namens gemeente
Gebed
Collecte: Zending & Hulpverlening
Zingen: DNP Psalm 105: 1, 2, 3
Zegen
Na de dienst: Filmpje Tom & Tijs – de bloepers

Dankdienst "het verlangen van God naar dank"
08-04-2021

Welkom
Zingen: LvdK gezang 14: 2, 5
Lezing Lucas 17: 11-19
Overdenking over Lucas 17: 17
Zingen: Liedboek lied 791: 1, 4, 6
Gebed
Zingen: LvdK psalm 22: 11
Gebed
Zingen: GK17 psalm 30: 2
Gebed
Zingen: Opwekking 733
Zegen

De sleutels van dood en dodenrijk
04-04-2021

Voor de dienst: Opwekking 751
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Liedboek lied 624
Gebed
Kindermoment: – Tom & Tijs live in de dienst?
Zingen: Opwekking voor Kids 232
Lezen: Matteüs 28: 1-10
Overdenking over Openbaring 1: 17-18
Zingen: GK17 psalm 118: 9, 10
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging
Zingen: Opwekking 832
Collecte: Noodfonds Hengelo
Gebed -voorbede en dankzegging
Zingen: Liedboek lied 939
Zegen
Na de dienst: Opwekking 764

Goede Vrijdag : Bekering
02-04-2021

Live muziek (‘Zie de mens’ of ‘Op dat moment’)
Welkom en afkondigingen
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: Lied Sela ‘Via Dolorosa’
Gebed
Schriftlezing: Lezing Marcus 14: 1-52.
Zingen: Liedboek lied 576b: 1, 2, 5
Preek: Overdenking over Marcus 14: 36 (over omkeren/bekeren)
Zingen: Opwekking 755
Collecte: Diaconie 3GK
Gebed: Het gebed bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Gesproken
b. In stilte
c. Psalm 22 Psalm Project
d. Doven van de kaars
e. Stilte
f. Liedtekst van https://robertrothblog.wordpress.com/zondag-15-v-a-39- verloren-hing-mijn-jezus-aan-een-kruis/
g. Stilte
Zingen: Sela ‘Een toekomst vol van hoop’

Stille week 1 april 2021
01-04-2021

Welkom
Muziek: Koraal ‘Ich will hier bei dir stehen’.
Lezing: Matteüs 26: 36-42
Overdenking
Muziek: Taizé
Gebed
Zegen
Muziek: ‘Jezus om uw lijden groot’

Stille week 31 maart 2021
31-03-2021

Welkom
Muziek: Koraal ‘O Haupt voll Blut und Wunden’
Lezing: Matteüs 27: 33-44
Overdenking
Muziek: Taizé
Gedicht ‘Zie de mens die in zijn lijden’
Gebed
Zegen
Muziek: ‘Jezus om uw lijden groot’

Stille week 30 maart 2021
30-03-2021

Welkom
Muziek: Koraal ‘Was mein Gott will, das g’scheh allzeit’.
Lezing: Matteüs 26: 50b-56
Overdenking
Muziek: Taizé
Gedicht ‘Het waren de Joden niet’
Gebed
Zegen
Muziek: ‘Jezus om uw lijden groot’