Kerkdiensten

Middagdienst
14-08-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK psalm 95: 1 en 3
Kindermoment: De zwarte vlek op het witte vlak/vel
Zingen: OTH 545 Luisterlied
Gebed
Lezen: Genesis 42: 21
Genesis 45: 14-15
Genesis 50: 13-21
Zingen: LvdK gezang 48: 1, 7 en 10
Preek
Zingen: Opwekking 123
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK gezang 399: 1 en 2
Gebed
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: LvdK gezang 444
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Ochtenddienst
14-08-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK psalm 91: 1 en 2
Wetslezing
Zingen: LvdK psalm 19: 5
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking voor Kids 241
Schriftlezing: Openbaring 9: 20-21 en Openbaring 10
Zingen: LvdK psalm 97: 5 en 6
Preek: Christus, de Almachtige
Zingen: Opwekking 277
Dankzegging en voorbede
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: Liedboek lied 416
Zegen
Gezongen ‘Amen’

God bestaat: Hij troont boven de aarde
07-08-2022

Liturgie zondagmiddag 7 augustus 2022
Aanvang: 16.30 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: broeder F. de Gelder
Bijbellezing: Piet Wierenga
Begeleiding: Nick Vosslamber

Thema: God bestaat: Hij troont boven de aarde

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Votum en zegengroet
Zingen: GK17 93
Gebed
Lezen: Jesaja 40: 18-31
Zingen: Liedboek lied 221
Tekst: Jesaja 40: 22
Preek
Zingen: DNP 104: 1 en 8
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK06 gezang 149
Dankzegging en gebed
Collecte: All4Free
Zingen: Liedboek lied 985
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Op uw heil wacht ik, Heer!
07-08-2022

Liturgie zondagmorgen 7 augustus 2022
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. Renger van de Kamp – Hoogeveen
Bijbellezing: Cees van Veluw
Begeleiding: Gerbrand Medendorp

Thema: ‘Op uw heil wacht ik, Heer!’

Welkom en mededelingen
Drempelgebed
Gezongen Votum
Groet
Zingen: LvdK psalm 33: 7, 8
De Tien Woorden
Zingen:LvdK psalm 71: 8
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 130
Zingen: LvdK psalm 130: 3, 4
Verkondiging over Genesis 49: 18
Zingen: LvdK gezang 305
Gebeden – voorbeden
Collectemoment: All4Free
Zingen: LvdK gezang 304: 1, 3
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Dankdienst voor het leven van Henk Aalders
03-08-2022

Liturgie van de dankdienst voor het leven van Henk Aalders
Woensdag 3 augustus 2022
Voorganger: Rini van der Beek
Organist: Gerbrand Medendorp

Welkom
Zingen GK06 170: 1
Gebed
Zingen LvdK gezang 14: 1, 3, 5
Schriftlezing Matteüs 5: 1-16 door Lia
Zingen LvdK gezang 449: 1, 3, 4
Overdenking over Johannes 8: 12
Zingen Opwekking 136
Halleluja van Cohen Bijdrage door Jocéa en Hester
Lágrima (Traan) Bijdrage door Jocéa
Dankgebed
Zingen LvdK gezang 300: 1, 4, 6
Zegen

Over Nieuwe en Oude dingen in de kerk
31-07-2022

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum (zingen) en groet
Zingen: LvdK gezang 479: 1, 3 en 4
Intro op thema
Gebed
Schriftlezingen: Lucas 17: 7-10 & Jacobus 5: 1-6
Zingen: LvdK gezang 350
Tekst: Matteüs 13: 52
Preek
Zingen: LvdK gezang 44
Gebed
Collectemoment: Voedselbank
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK Psalm 89: 7, 8
Zegenbede
Gezongen ‘Amen’

Kerk- en nu?
31-07-2022

Welkom en mededelingen
Zingen: GK06 170: 1
Votum en groet
Zingen: LvdK gezang 314: 1, 3
Gebed
10 geboden: Efeziërs 3: 14-4: 6
Kindmoment
Zingen: Kom aan boord
Schriftlezing: Haggaï 1: 1-11
1 Korintiërs 3
Zingen: LvdK psalm 127: 1, 2
Preek: Kerk- en nu?
Zingen: Sela U roept ons samen
Dankzegging en voorbede
Collecte: Voedselbank
Zingen: Opwekking 167
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Middagdienst
24-07-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 689
Gebed
Zingen: De nieuwe Psalmberijming 106: 1 en 3
Lezen: 1 Koningen 18: 36-40 en 19: 1-10
Zingen: DNP 106: 7 en 14
Tekst 1 Koningen 19: 11-13
Preek
Zingen: Opwekking 717
Gebed
Collecte: Red een Kind
Geloofsbelijdenis:
Zingen: GK17 176: 1
Voorganger spreekt belijden over de Zoon
Zingen: GK17 176: 5
Zegen
Gezongen ‘Amen’