Kerkdiensten

Middagdienst
22-05-2022

Votum en groet
Zingen: GK17 psalm 24: 1, 2
Lezen: 1 Korintiërs 13: 1-8a
Marcus 12: 28-34
Zondag 2 Heidelbergse Catechismus
Zingen: GK17 psalm 130: 1, 2
Preek over Marcus 12: 30; 31
Zingen: LvdK gezang 449:1,2 en 3
Gebed
Collecte: Zending en hulpverlening
Zingen: GK17 214: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 733
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Ochtenddienst
22-05-2022

Votum en groet
Zingen: GK17 psalm 99: 1, 4 en 6
Wetslezing Exodus 20: 1-17
Zingen: GK17 psalm 130: 2, 4
Gebed
Kindermoment
Zingen: Evangelische Liedbundel 435
Lezen: Psalm 77
Zingen: GK17 psalm 77: 1, 2 en 3
Preek over Psalm 77: 20; 21
Zingen: GK17 psalm 77: 4, 5 en 6
Gebed
Collecte: Zending en Hulpverlening
Zingen: GK17 228
Zegen
Gezongen ‘amen’

Huwelijksbevestiging van Kevin Westendorp & Anouk Westerman
20-05-2022

Binnenkomst bruidspaar
Votum en Zegen
Opwekking 733
Opwekking 510
Gebed
Bijbellezing Spreuken 3: 1-8
Preek over Spreuken 3: 3
Opwekking 687
Huwelijksinzegening
Gebed
Zegen
Zingen Opwekking 710
Opwekking 625
Huwelijksbijbel uitreiken
Collecte moment: Kerk
Zegen

Matteüs 18 : 26 en 27
15-05-2022

Liturgie zondagmiddag 15 mei 2022
Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. Robert Roth
Begeleiding: Heleen Teeninga
Schriftlezing: Bert Kuiper
Collecte: Evangelie & Moslims

Thema: Jezus’ liefde en geduld

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: Opwekking 464: 1
Gebed
Lezen: Matteüs 18: 21-35 en 1 Korintiërs 13: 4a-5b
Zingen: NPB psalm 34: 3, 4
Preek over Matteüs 18: 26 en 27
Zingen: LvdK gezang 92: 4 en 5
Zingen: GK17 177
Gebed
Collecte: Evangelie & Moslims
Zingen: Opwekking 464: 3
Zegen

Johannes 20: 19 – 23
15-05-2022

Liturgie zondagmorgen 15 mei 2022
kerkdienst in/vanuit de Kristalkerk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Robert Roth
Muziek: Muziekteam Kristalkerk

Welkom door ouderling van dienst
Afkondigingen

Afhankelijkheid (gezongen)
Zegenend begroet
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid ‘Met open armen’
Gebod
Zingen: Psalmen voor Nu Psalm 130
Gebed
Kindmoment
Zingen: Opwekking 629
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
Preek over Johannes 20: 19-23
Zingen: GK17 177
Bediening doop
Lezen doopformulier van ds. Willem Smouter (NGK)
Vragen aan Henk en Sigrid Ruizendaal
Bediening
Zingen: Nieuwe Psalmberijming psalm 105: 3
Voorbede en dankzegging
Aansporing gemeente richting doopouders
Zingen: ‘Wonderlijk’ -Sela
Cadeau aanbieden namens gemeente
Collecte: Evangelie & Moslims
Zingen: Opwekking 805
Zegen
Gezongen ’Amen’

Marcus 3: 11-19
08-05-2022

Welkom en afkondigingen
Votum en groet
Zingen: GK17 247: 1, 2, 3, 7
Gebed
Schriftlezing: Marcus 3
Zingen: GK17 247: 4, 5, 6
Preek: Marcus 3: 11-19
Zingen: Liedboek lied 838: 1, 2, 3
Gebed
Geloofsbelijdenis: zingen GK17 176: 1, 5
Collecte: Kerk
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 146: 1, 3, 6
Zegen
Gezongen ‘amen’

Genesis 3: 15
08-05-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Liedboek lied 975
Zingen: Psalm 131
Gebed
Gebod: Zingen Liedboek lied 311
Kindmoment
Lezing: Genesis 3
Zingen: GK17 171: 2
Preek over Genesis 3: 15
Zingen: GK17 221: 1, 4
Voorbede en dankzegging
Zingen: Liedboek lied 16b
Gebed: zingen Liedboek lied 369b
Collecte: Kerk
Zingen: Liedboek lied 103c
Zegen en gezongen amen
Zingen door cantorij: a clare benediction (John Rutter)

Middagdienst
01-05-2022

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LvdK Psalm 71: 1, 13 en 14
Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 6: 12-20
Zondag 1 Heidelbergse Catechismus
Zingen: Opwekking 44
Preek over 1 Korintiërs 6: 20
Zingen: LvdK Psalm 73: 9 en 10
Gebed
Collecte: Dorcas
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK Gezang 222
Zegen
Gezongen ‘amen’