Kerkdiensten

Zondag 1
05-02-2023

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: DNP psalm 2: 1, 2
Gebed
Zingen: GK06 gezang 178
Schriftlezing: Romeinen 6: 7-14; 8: 12-30
Preek over zondag 1
Zingen: GK17 175a
Viering heilig avondmaal
Zingen: Liedboek lied 381: 1, 2
Zingen: Liedboek lied 381: 3, 4, 5
Zingen: Liedboek lied 381: 6
Gebed
Collecte: Hulpverleningszondag
Zingen: GK06 gezang 65
Zegen
Gezongen ‘Amen’

De Heer gaat zijn weg met ons
05-02-2023

Welkom en afkondigingen
Votum & Groet (gezongen)
Zingen: Opwekking 518
Zingen: Opwekking 737
Gebod
Gebed
Zingen: Opwekking 705
Kindmoment
Zingen: Opwekking 40 (canon, 2 groepen)
Schriftlezingen: Genesis 31:1-14; 43-54
Preektekst: Genesis 31: 3
Zingen: DNP psalm 133: 1, 2
Viering Heilig Avondmaal
Lezing formulier 4
Geloofsbelijdenis Nicea
Zingen: Liedboek lied 388
Tijdens de viering muziek:
Sela – Samen eten wij
The Psalm Project – Witter dan sneeuw -
Gebed
Collecte: Hulpverleningszondag
Zingen: GK17 261

Psalm 25
29-01-2023

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: GK17 163
Gebed
Schriftlezing: Psalm 25
Zingen: Opwekking 717
Preek
Zingen: DNP 25: 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK17 8a
Gebed
Collecte: Gevangenenzorg
Zingen: Liedboek lied 413
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Lucas 4: 1-13
29-01-2023

Welkom en afkondigingen
Votum en zegegroet
Zingen: Liedboek lied 438: 1, 4
Lezing van de wet
Zingen: GK17 40: 3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 4: 1-13
Zingen: GK17 72: 1, 2, 6, 7
Tekstlezing: Lucas 4: 14-30
Preek
Zingen: DNP 24: 4
Gebed
Collecte: Gevangen en zorg
Zingen: GK17 218: 1, 3, 4
Zegen
Gezongen ‘amen’

Efeziërs 4: 15-16
22-01-2023

Liturgie zondagmiddag 22 januari 2023
Aanvang: 16.30 uur Kristalkerk
Voorganger: ds. Louren Blijdorp GKv Enschede- West

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Votum en Zegengroet
Zingen: GK17 172: 1, 2, 4, 5
Gebed
Tekst: NGB artikel 27, 28
Schriftlezing: Matteüs 26: 24-25
Efeziërs 4: 15-16
Preek
Zingen: GK17 246
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: GK17 177: 1, 4
Gebed
Collecte: Zending en Hulpverlening
Zingen: Liedboek lied 425
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Marcus 10: 12-31
22-01-2023

Liturgie zondag 22 januari 2023
kerkdienst in/vanuit de Kristalkerk
Aanvang: 10.00 vanuit de Kristalkerk
Voorganger: ds. Robert Roth

Welkom en afkondigingen
Afhankelijk
Zegenend begroet
Zingen: DNP psalm 105: 1, 3
Zingen: DNP psalm 78: 1, 2
Geboden: Romeinen 8: 1-10
Gebed
Zingen: DNP psalm 113
Kindermoment – door het oog van de naald
Zingen: Liedboek lied 347
Schriftlezing: Marcus 10: 12-31
Preek over Marcus 10: 13-16
Zingen: Opwekking 616
Zingen: Gk17 175a
Gebed
Collecte: Zending en Hulpverlening
Zingen: DNP psalm 8: 1, 2, 3
Zegen
Gezongen ‘amen’

Jakobus 3: 17 & 18
15-01-2023

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Votum en Groet
Zingen: Opwekking 27
Gebed
Lezing: Jakobus 3 en HC zondag 43
Zingen: DNP psalm 111: 3, 4
Tekst: Jakobus 3: 17 & 18
Preek
Zingen: GK17 176: 1
Voorganger spreekt belijden over de Zoon uit
Zingen: GK17 176: 5
Gebed
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: Liedboek lied 902: 1, 3
Zegen
Gezongen ‘Amen’

Johannes 1 - 2
15-01-2023

Welkom en afkondigingen
Zingen: Votum & Groet (Sela)
Zingen: The Psalm Project psalm 146
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 1-5; 14-18
Zingen: Liedboek lied 311 (Wet)
Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
Kindmoment
Zingen: Psalm 8 (Sela)
Preek
Zingen: Liedboek lied 526: 3, 4
Gebed
Collecte: Noodfonds Hengelo
Zingen: The Psalm Project psalm 150
Zegen
Gezongen ‘amen’